Descrizione prodotto

  • Тиха работа: Здрава конструкция и нискошумна работа
  • Оптимизирани лопатки на вентилатора: Предварително инсталирана решетка на вентилатора със 120 mm вентилатор
  • Високопроизводителен вентилатор: Уникално работно колело с 35000 RPM за Gale и 6000 RPM за Gale Extreme
  • Висок въздушен поток и високо статично налягане: 110 CFM за Gale и 195 CFM за Gale Extreme

Prodotti correlati

Total price €39,18

Customers also bought

    Complementary products