Politika privatnosti

Informacije o obradi osobnih podataka. Na snazi ​​od 6. listopada 2023.

 

UVOD

 

Ove informacije uzimaju u obzir ono što je navedeno u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (GDPR) i Kodeksu o privatnosti (Zakonodavna uredba). Zakonodavna uredba od 30. lipnja 2003. br. 196). Dokument je također sastavljen na temelju Smjernica Jamca privatnosti (osobito Smjernica za borbu protiv spama koje je Jamac privatnosti izdao 4. srpnja 2013.).

 

Voditelj obrade podataka: AVM SRLS - P. PDV 03798310128 - Via Veneto 163, Lonate Ceppino 21050 (VA) - E-pošta contact@fusion-nova.com

 

Mjesto na koje se odnosi ova politika privatnosti: https://www.fusion-nova.com/ (Mjesto).

 

Voditelj obrade podataka nije imenovao DPO (službenika za zaštitu podataka). Stoga svaki zahtjev za informacijama možete poslati izravno Voditelju obrade podataka.

 

OPĆE INFORMACIJE

 

Ovaj dokument opisuje kako Voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke dane na Stranici.

 

Glavna obrada vaših osobnih podataka opisana je u nastavku. Posebno se objašnjava pravna osnova obrade, je li odredba obvezna te koje su posljedice nedavanja osobnih podataka. Kako bismo bolje opisali vaša prava, ako je potrebno, naveli smo kada i kada se određena obrada osobnih podataka ne provodi.

 

Registracija na stranici

 

Informacije i podaci zatraženi u slučaju registracije koristit će se kako bi vam se omogućio pristup rezerviranom području Stranice i korištenje online usluga koje nudi Voditelj obrade registriranim korisnicima. Pravni temelj obrade je potreba Voditelja obrade za provedbu predugovornih mjera donesenih na zahtjev zainteresirane strane. Pružanje podataka nije obavezno. Međutim, vaše odbijanje davanja podataka onemogućit će registraciju na stranici.

 

Kupnje na stranici

 

Vaši osobni podaci bit će obrađeni kako bismo vam omogućili kupnju na stranici. U slučaju predaje online narudžbenice, kako bi se omogućilo sklapanje kupoprodajnog ugovora i pravilno izvršenje radnji vezanih uz isti (te, ako je potrebno temeljem sektorskog zakonodavstva, ispunjenje poreznih obveza). Ova obrada osobnih podataka također uključuje mogućnost slanja komunikacija (npr.: informacije o praćenju i narudžbi) putem automatiziranih alata kao što su tekstualne poruke i/ili WhatsApp. Pravni temelj obrade je obveza Voditelja obrade da izvrši ugovor sa zainteresiranom stranom ili da ispuni zakonske obveze. Bez obzira na gore navedeno (a time i vašu suglasnost), Voditelj obrade može obrađivati ​​vaše podatke za c.d "soft-spam", uređen čl. 130. Kodeksa privatnosti. To znači da će, ograničeno na e-poštu koju ste dali u kontekstu kupnje putem Stranice, Voditelj obrade obraditi e-poštu kako bi omogućio izravnu ponudu sličnih proizvoda/usluga, pod uvjetom da se ne protivite takvoj obradi u metodama navedeno u ovim informacijama. Pravni temelj obrade je legitimni interes Voditelja obrade za slanje ove vrste komunikacije. Ovaj legitimni interes može se smatrati istovjetnim interesu zainteresirane strane za primanje "soft-spam" komunikacija. Voditelj obrade može slati e-poruke kako bi podsjetio korisnika da dovrši kupnju. Pravni temelj ove obrade je legitimni interes Voditelja obrade za slanje ove vrste komunikacije.

 

Odgovorite na vaše zahtjeve

 

Vaši podaci će biti obrađeni kako bismo odgovorili na vaše zahtjeve za informacijama. Odredba nije obvezna, ali vaše odbijanje onemogućit će voditelju obrade odgovoriti na vaša pitanja. Pravni temelj obrade je legitimni interes Voditelja obrade podataka u postupanju po zahtjevima korisnika. Ovaj legitimni interes jednak je interesu korisnika da dobije odgovor na komunikaciju poslanu Voditelju obrade podataka.

 

Generički marketing

 

U skladu s vašim pristankom, voditelj obrade podataka može obrađivati ​​osobne podatke koje ste dali kako bi vam slao reklamni materijal i/ili biltene koji se odnose na vlastite proizvode ili proizvode trećih strana. Pravni temelj za ovu obradu je vaš pristanak. Pružanje osobnih podataka u tu svrhu nije obavezno. Nedavanje suglasnosti za obradu podataka u marketinške svrhe onemogućit će Vam primanje reklamnog materijala koji se odnosi na proizvode/usluge Voditelja obrade i/ili trećih strana kao i nemogućnost Voditelja obrade podataka da provede istraživanje tržišta, također usmjeren na procjenu razine zadovoljstva korisnika, kao i slanje newslettera. Ta će se priopćenja slati na adresu e-pošte koju ste naveli na stranici.

 

Profiliranje

 

Uz vašu suglasnost Voditelj obrade može obrađivati ​​vaše osobne podatke u svrhu profiliranja, tj. za analizu vaših potrošačkih izbora otkrivanjem vrste i učestalosti kupnji koje ste obavili, kako bi vam slali reklamni materijal i/ili biltene koji se odnose na vlastite proizvode ili proizvode trećih strana od posebnog interesa za vas. Pravni temelj za ovu obradu je vaš pristanak. Pružanje podataka u tu svrhu je isključivo izborno. Nedavanje pristanka na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu profiliranja onemogućit će Voditelju obrade Vaš komercijalni profil, otkrivanjem Vaših izbora i kupovnih navika, kao i slanjem reklamnog materijala u vezi s proizvodima Voditelja obrade Obrada i/ili trećih strana, od posebnog interesa za vas. Ta će se priopćenja slati na adresu e-pošte koju ste naveli na stranici.

 

Prijenos podataka

 

Voditelj obrade ne prenosi vaše osobne podatke trećim stranama.

 

Geolokalizacija

 

Site ne implementira geolokacijske alate za korisničku IP adresu.

 

Curriculum Vitae

 

Nije moguće slati životopise putem Stranice. Stoga se vaši podaci neće obrađivati ​​u te svrhe.

 

Rezervacija termina

 

Nema aktivnih sustava trećih strana za rezervaciju termina na Stranici kod Voditelja podataka. Stoga se vaši podaci neće obrađivati ​​u tu svrhu. U svakom slučaju, voditelja obrade uvijek možete kontaktirati na kontakte navedene u epigrafu.

 

Priopćavanje osobnih podataka

 

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Voditelj obrade podataka može priopćiti Vaše osobne podatke određenim kategorijama subjekata. U članku 2 Možete pronaći popis subjekata kojima Voditelj obrade priopćava Vaše osobne podatke. Kako bi se olakšala zaštita vaših prava, članak 2 može odrediti u nekim slučajevima kada se vaši podaci ne prenose trećim stranama.

"Priopćavanje" osobnih podataka trećim stranama razlikuje se od "prijenosa" (uređeno u prethodnoj točki). Zapravo, u komunikaciji treća strana kojoj se podaci prenose može ih koristiti samo u posebne svrhe opisane u odnosu s Voditeljem obrade podataka. U slučaju prijenosa, međutim, treća strana postaje neovisni voditelj obrade osobnih podataka. Nadalje, vaš pristanak uvijek je potreban za prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama.

 

Bez prejudiciranja gore navedenog, podrazumijeva se da Voditelj obrade i dalje može koristiti Vaše osobne podatke kako bi ispravno ispunio obveze utvrđene važećim zakonima.

 

POSEBNA POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Čl. 1 Metode liječenja

 

1.1 Obrada vaših osobnih podataka uglavnom će se provoditi uz pomoć elektroničkih ili automatiziranih sredstava, u skladu s metodama i alatima prikladnim za jamčenje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka.

 

1.2 Prikupljene informacije i metode obrade bit će relevantne i ne pretjerane s obzirom na vrstu pružene usluge. Vašim podacima također će se upravljati i štititi u sigurnim IT okruženjima koja odgovaraju okolnostima.

 

1.3 Putem Stranice ne obrađuju se "posebni podaci". Posebni podaci su oni koji mogu otkriti rasno i nacionalno podrijetlo, vjerska, filozofska ili druga uvjerenja, politička stajališta, članstvo u strankama, sindikatima, udrugama ili organizacijama vjerske, filozofske, političke ili sindikalne naravi, zdravstveno stanje i spolni život.

 

1.4 Putem Stranice ne obrađuju se nikakvi sudski podaci.

 

Čl. 2 Komunikacija osobnih podataka

 

Voditelj obrade podataka može priopćiti vaše osobne podatke određenim kategorijama subjekata. Subjekti kojima Voditelj obrade zadržava pravo priopćavanja Vaših podataka navedeni su u nastavku:

 

 • Voditelj obrade podataka može priopćiti vaše osobne podatke svim subjektima (uključujući javna tijela) koji imaju pristup osobnim podacima u skladu s regulatornim ili administrativnim odredbama.
 • Vaši osobni podaci također se mogu priopćiti svim onim javnim i/ili privatnim subjektima, fizičkim i/ili pravnim osobama (društva za pravno, upravno i porezno savjetovanje, pravosudni uredi, gospodarske komore, komore i uredi rada itd.).), ako je komunikacija nužna ili funkcionalna za ispravno ispunjavanje obveza proizašlih iz zakona.
 • Voditelj obrade koristi zaposlenike i/ili suradnike u bilo kojem svojstvu. Za ispravno funkcioniranje Stranice, Voditelj obrade podataka može priopćiti Vaše osobne podatke tim zaposlenicima i/ili suradnicima.
 • U svojoj redovnoj aktivnosti upravljanja Stranicom, Voditelj obrade podataka koristi tvrtke, konzultante ili profesionalce odgovorne za instalaciju, održavanje, ažuriranje i, općenito, upravljanje hardverom i softverom Voditelja obrade podataka ili koje potonji koristi za pružanje svojih usluga. Stoga, samo u te svrhe, ti subjekti mogu obrađivati ​​i vaše podatke.
 • Za slanje svojih komunikacija Voditelj obrade koristi vanjske tvrtke odgovorne za slanje ove vrste komunikacija (CRM platforme). Vaši osobni podaci (osobito vaša e-pošta) stoga mogu biti priopćeni tim tvrtkama.
 • Voditelj obrade ne koristi vanjske tvrtke za pružanje usluge brige o korisnicima.
 • Osobni podaci kupca mogu se priopćiti poštanskim uredima, kuririma ili pošiljateljima koji su odgovorni za dostavu proizvoda kupljenih putem Stranice.

 

Vlasnik zadržava pravo izmjene gornjeg popisa na temelju svojih uobičajenih operacija. Stoga vas pozivamo da redovito pristupate ovim informacijama kako biste provjerili kojim subjektima Voditelj obrade priopćava vaše osobne podatke.

 

Čl. 3 Pohrana osobnih podataka

 

3.1 Ovaj članak opisuje koliko dugo Voditelj obrade zadržava pravo zadržavanja Vaših osobnih podataka.

 

 

 • Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko vremena koliko je potrebno da se zajamči ispravno pružanje usluga koje se nude putem Stranice.
 • U marketinške svrhe, osobni podaci će se čuvati do opoziva privole. Za neaktivne korisnike, osobni podaci bit će izbrisani godinu dana nakon slanja posljednjeg pregledanog e-maila.
 • U svrhu izvršenja kupoprodajnog ugovora podaci će se čuvati 10 godina od datuma primitka narudžbenice. Time se omogućuje voditelju obrane da iskoristi svoje pravo na obranu i da pokaže da je ispravno izvršio ugovor.
 • U svrhu brige o korisnicima, podaci će biti izbrisani nakon završetka usluge pomoći.
 • U marketinške svrhe, ako se privola prethodno ne opozove, podaci se čuvaju 24 mjeseca od davanja. Nakon opoziva privole ili po isteku razdoblja od 24 mjeseca osobni podaci će biti izbrisani i više se neće koristiti u marketinške svrhe.
 • Za "profilirane" marketinške svrhe, ako se privola prethodno ne opozove, podaci se pohranjuju 12 mjeseci od davanja. Nakon opoziva privole ili po isteku razdoblja od 12 mjeseci osobni podaci će biti izbrisani i više se neće koristiti u tu svrhu.

 

 

3.2 Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3.1, Voditelj obrade može zadržati Vaše osobne podatke onoliko vremena koliko zahtijevaju posebni propisi, s povremenim izmjenama i dopunama.

 

Čl. 4 Prijenos osobnih podataka

 

4.1 Voditelj obrade podataka nalazi se u zemlji koja ima odgovarajuću razinu sigurnosti s regulatornog gledišta. Ako se prijenos vaših osobnih podataka odvija u zemlji koja nije članica EU i za koju je Europska komisija izrazila mišljenje o primjerenosti, prijenos se u svakom slučaju smatra sigurnim s regulatornog gledišta. Ovaj članak 4.1 s vremena na vrijeme navodi zemlje u koje se vaši osobni podaci mogu prenijeti i gdje je Europska komisija izrazila mišljenje o primjerenosti.

 • Korisnika se stoga poziva da redovito pristupa ovom članku kako bi provjerio odvija li se prijenos njegovih osobnih podataka u zemlji s ovim karakteristikama.

 

 

4.2 Ne dovodeći u pitanje ono što je navedeno u članku 4.1, vaši se podaci također mogu prenijeti u zemlje izvan EU-a za koje Europska komisija nije izrazila mišljenje o primjerenosti. Stoga vas pozivamo da redovito pregledavate ovaj članak 4.2 kako biste utvrdili u koju se od ovih zemalja vaši podaci mogu prenijeti.

 

4.3 U ovom članku Voditelj obrade podataka navodi države u kojima posebno usmjerava svoju djelatnost. Ova okolnost može podrazumijevati primjenu zakonodavstva referentne zemlje, zajedno s onim koje regulira odnos s korisnikom na temelju onoga što je navedeno u Uvodu.

 

 

 • Na zahtjev korisnika, Voditelj obrade će na obradu osobnih podataka primijeniti sve povoljnije zakone predviđene nacionalnim zakonodavstvom korisnika.

 

 

Čl. 5. Prava zainteresirane strane

 

Voditelj obrade vas obavještava da imate pravo na:

 

 • zatražiti od Voditelja obrade pristup Vašim osobnim podacima te ispravak ili poništenje istih ili ograničenje obrade koja se Vas tiče ili se usprotiviti njihovoj obradi, uz pravo na prenosivost podataka
 • opozvati privolu u bilo kojem trenutku ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na temelju privole dane prije opoziva
 • predložiti pritužbu nadzornom tijelu.

 

Gore navedena prava mogu se ostvariti zahtjevom upućenim bez formalnosti na kontakte navedene u Uvodu.

 

Čl. 6 Izmjene i razno

 

Voditelj obrade podataka zadržava pravo izmjene ovih informacija u bilo kojem trenutku, dajući odgovarajući publicitet korisnicima Stranice i jamčeći u svakom slučaju odgovarajuću i sličnu zaštitu osobnih podataka. Kako biste vidjeli bilo kakve promjene, pozivamo vas da redovito pregledavate ove informacije. U slučaju značajnih promjena ove politike privatnosti, Voditelj obrade podataka to može priopćiti i putem e-pošte.

 

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.