Uvjeti pružanja usluge

Opći uvjeti prodaje, na snazi ​​od 6. listopada 2023.

UVOD

Ove informacije su dostupne za stranicu https://www.fusion-nova.com/ (Site).

Podaci o prodavaču: AVM SRLS - P. PDV 03798310128 - Via Veneto 163, Lonate Ceppino 21050 (VA) - E-pošta contact@fusion-nova.com (Prodavatelj).

Čl. 1 Opseg

1.1 Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve prodaje koje Prodavatelj izvrši na Stranici.

1.2 Ako je stranica to omogućila, unos vašeg poreznog koda prilikom kupnje podrazumijeva da se ponašate kao potrošač u skladu s čl. 3, I stav, slov. a) Potrošačkog kodeksa (Zakonodavna uredba od 6. rujna 2005., br. 206). Imajte na umu da je kvaliteta Potrošača fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu povezane s bilo kojom poduzetničkom, komercijalnom, profesionalnom ili zanatskom aktivnošću. Međutim, ako vam je dana mogućnost unosa vašeg PDV broja (vašeg ili broja pravne osobe), to podrazumijeva kupnju kao "Professional", sukladno čl. 3. stavak I. slov. c) Potrošačkog kodeksa. Fizička ili pravna osoba koja djeluje u obavljanju svoje poduzetničke, trgovačke, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ili njen posrednik ima status Profesionalca. Implikacije kupnje kao potrošača, a ne kao profesionalca, bit će opisane kasnije u ovom dokumentu.

1.3 Navedene termine treba shvatiti kao radne dane, dakle isključujući subote, nedjelje i državne praznike. Slike i opise na stranici treba shvatiti samo kao indikativne. Boje se mogu razlikovati od stvarnih zbog postavki računalnih sustava ili računala pomoću kojih ih pregledavate.

1.4 Opći uvjeti prodaje mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili novi uvjeti stupaju na snagu od trenutka objave na Stranici. Stoga vas pozivamo da redovito pristupate stranici i da prije kupnje pregledate najnoviju verziju Općih uvjeta prodaje.

1.5 Primjenjivi Opći uvjeti prodaje su oni koji su na snazi ​​na datum slanja narudžbenice.

1.6 Ovi Opći uvjeti prodaje ne reguliraju prodaju proizvoda i/ili usluga od strane stranaka osim Prodavatelja koji mogu biti prisutni na stranici putem poveznica, bannera ili drugih hipertekstualnih poveznica.

1.7 Prije obavljanja komercijalnih poslova s ​​ovim subjektima potrebno je provjeriti njihove prodajne uvjete.

1.8 Prodavatelj nije odgovoran za pružanje usluga i/ili prodaju proizvoda od strane takvih subjekata.

1.9 Prodavatelj ne provodi nikakve provjere i/ili nadzor na web stranicama kojima se može pristupiti putem ovih poveznica.Prodavatelj stoga nije odgovoran za sadržaj takvih stranica niti za bilo kakve pogreške i/ili propuste i/ili kršenja zakona od strane istih

1.10. Dužni ste pažljivo pročitati ove Opće uvjete prodaje kao i sve ostale informacije koje Prodavatelj daje na stranici, uključujući i tijekom postupka kupnje.

1.11 Prodavatelj se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornim prema vama ili trećim stranama za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu. To uključuje, bez ograničenja, svaki gubitak prihoda ili drugi neizravni gubitak koji proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Stranice. Prodavatelj ne može jamčiti niti potvrditi: (i) da stranica nema viruse ili programe koji bi mogli oštetiti podatke; (ii) da su informacije sadržane na stranici točne, potpune i ažurirane.

1.12 Osim ako nije drugačije dogovoreno s Prodavateljem, na Stranici nije moguće slati narudžbe e-poštom. Prodavatelj ne prima narudžbe putem telefona, osim ako nije drugačije dogovoreno s kupcem.

1.13 Svi elementi Stranice su vlasništvo Prodavatelja ili trećih strana. Osim uz poseban pisani pristanak Prodavatelja, zabranjeno je reproducirati, u cijelosti ili djelomično i bilo kojim postupkom, distribuirati, objavljivati, prenositi, mijenjati ili prodavati cijeli ili dio sadržaja Stranice.

Čl. 2 Kupnje na stranici

2.1 Za kupnju na Stranici potrebno je slijediti proceduru na samoj Stranici, unoseći podatke koji se traže s vremena na vrijeme. Kupoprodajni ugovor je sklopljen kada narudžba stigne na poslužitelj Prodavatelja.

2.2 Obvezujete se da ćete odmah obavijestiti Prodavatelja ako posumnjate ili postanete svjesni nepravilnog korištenja ili nepropisnog otkrivanja bilo koje informacije koju unesete na stranicu.

2.3 Jamčite da su dostavljeni osobni podaci potpuni i istiniti te se obvezujete da ćete Prodavatelja zaštititi od bilo kakve štete, obveze naknade i/ili kazne koja proizlazi iz i/ili je na bilo koji način povezana s kršenjem ove obveze.Obvezujete se da ćete odmah obavijestiti Prodavatelja ako posumnjate ili postanete svjesni nepravilnog korištenja ili nepropisnog otkrivanja vaših vjerodajnica za pristup Stranici.

2.4 Prodavatelj zadržava pravo odbiti narudžbe koje dolaze od korisnika koji su prethodno prekršili ove Opće uvjete prodaje ili bilo koju zakonsku odredbu.

2.5 Za naručivanje na Stranici potrebno je pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete prodaje odabirom odgovarajućeg okvira na stranicama postupka kupnje. Neprihvaćanje ovih Općih uvjeta prodaje onemogućit će kupnju na Stranici.

2.6 Prodavatelj je jedina ugovorna strana korisnika koji namjerava kupiti jedan ili više proizvoda putem Stranice te je stoga (i) osoba kojoj korisnik upućuje svoju narudžbu, kako bi prihvatio ponudu i sklopio kupoprodajni ugovor; (ii) osoba koja prema korisniku preuzima predugovorne obveze koje proizlaze iz ponude; (iii) osoba koja s korisnikom sklapa kupoprodajni ugovor, preuzimajući s tim povezane obveze i prava. Kupoprodajni ugovor sklopljen putem Stranice stoga je sklopljen između korisnika i Prodavatelja.

2.7 Na Stranici iu komunikaciji s kupcima u vezi sa Stranicom, Prodavatelj zadržava pravo djelovati pod vlastitim komercijalnim natpisom. Stoga, kada se znak Prodavatelja koristi na Stranici i/ili u komunikaciji s kupcima u vezi sa Stranicom ili se koristi prvo lice množine ("Mi"), referencu treba razumjeti ne samo na Stranicu, već i na prodavač. .

2.8 Prodavatelj ne daje nikakvo jamstvo da je stranica stalno funkcionalna i operativna. Zapravo, može doći do ažuriranja CMS platforme što bi moglo značiti privremenu obustavu usluge. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kojom vrstom ozljede ili štete koju bi korisnik mogao pretrpjeti iz ove okolnosti.

2.9 Nakon kupnje primit ćete e-poruku s potvrdom narudžbe. E-pošta s potvrdom narudžbe sadržavat će najmanje sljedeće podatke: (i) podatke o prodavatelju; (ii) karakteristike kupljenog Proizvoda; (iii) nabavnu cijenu i sve poreze; (iv) sva povećanja troškova; (v) pravo na povlačenje ili njegovo isključenje; (vi) adresa dostave; (vii) korišteno sredstvo plaćanja.

2.10 Boje proizvoda na stranici su indikativne i mogu ovisiti o razlučivosti uređaja koji koristi korisnik. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost ako je boja proizvoda drugačija od one koju je korisnik očekivao. Korisnik se poziva da kontaktira Prodavatelja u slučaju nedoumica oko boje jednog ili više proizvoda na Stranici.

Čl. 3 Dostupnost proizvoda

3.1 Broj proizvoda koji se nude na stranici ograničen je. Stoga se može dogoditi, također zbog mogućnosti da više korisnika kupi isti Proizvod u isto vrijeme, da naručeni Proizvod više nije dostupan nakon prijenosa narudžbenice.

3.2 Informacije o dostupnosti proizvoda dostupne su na stranici. Dostupnost proizvoda kontinuirano se prati i ažurira. Međutim, budući da stranicu može posjetiti više korisnika u isto vrijeme, može se dogoditi da više korisnika kupi isti proizvod u isto vrijeme. Stoga bi u takvim slučajevima proizvod mogao biti dostupan kratko vrijeme, a umjesto toga ga nema na zalihama ili nije odmah dostupan te je potrebno pričekati obnavljanje zaliha.

3.3 Bit ćete obaviješteni u slučaju nedostupnosti naručenog Proizvoda. U tom slučaju imate pravo raskinuti kupoprodajni ugovor. U svakom slučaju, molimo da uzmete u obzir da prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora, Prodavatelj zadržava pravo provedbe ovih mjera:

 • Ako obnavljanje zaliha nije moguće, Prodavatelj će osigurati drugačiji proizvod, jednake ili veće vrijednosti, uz plaćanje, u potonjem slučaju, razlike, te uz izričito prihvaćanje od strane korisnika.
 • Ukoliko je moguće obnavljanje zaliha, produljenje rokova isporuke, koje nudi Prodavatelj, uz naznaku novog roka isporuke.

3.4 Ukoliko se traži povrat uplaćenog iznosa za kupnju Proizvoda za koje se kasnije ispostavi da nisu bili dostupni, Prodavatelj će izvršiti povrat u roku od najviše 7 dana.

3.5 U slučaju da iskoristite pravo na raskid, ugovor se raskida.U slučaju da je plaćanje ukupnog iznosa duga, koji se sastoji od cijene proizvoda, troškova dostave, ako postoje, i bilo kojih drugih dodatnih troškova, koji proizlaze iz narudžbe (ukupni iznos duga), već izvršeno, Prodavatelj će povrat ukupnog dugovanog iznosa u skladu s odredbama članka "Načini plaćanja" infra.

Čl. 4 Cijene

4.1 Cijene na stranici uključuju PDV.

4.2 Nadalje, na stranici cijene također uključuju doprinos WEEE, gdje je primjenjivo. Pozivamo Vas da kontaktirate Prodavatelja na kontakt podatke navedene u uvodu kako biste saznali kako besplatno upravljati proizvodom koji posjedujete i koji je ekvivalentan Proizvodu koji ste kupili.

4.3 Prodavatelj pridržava pravo promijeniti cijenu proizvoda u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, s tim da se podrazumijeva da će cijena koja vam se naplaćuje biti ona navedena na stranici u trenutku slanja narudžbe i da će sve moguće varijacije (povećanje ili opadanje) nakon prijenosa istih.

4.4 Povremeno je naznačeno jesu li troškovi dostave proizvoda besplatni (u postupku kupnje, na listu proizvoda ili u svakom slučaju na samoj stranici).

4.5 Prodavatelj će poslati proizvode tek nakon što primi potvrdu o autorizaciji plaćanja ili kreditiranja ukupnog dugovanog iznosa. Vlasništvo nad proizvodima bit će preneseno na vas u trenutku otpreme, što treba shvatiti kao trenutak isporuke proizvoda prijevozniku. Međutim, rizik od gubitka ili oštećenja proizvoda, iz razloga koji se ne mogu pripisati prodavatelju, bit će prenesen na vas kada vi ili treća strana koju ste odredili, a nije prijevoznik, fizički dođete u posjed proizvoda.

4.6 Kupoprodajni ugovor je odlučujuće uvjetovan neplaćanjem ukupnog dugovanog iznosa. Osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno s vama, narudžba će posljedično biti otkazana.

4.7 Ako postoji pogreška u cijeni proizvoda navedenoj na stranici, Prodavatelj zadržava pravo priopćiti ispravnu kupcu i nakon zaključenja narudžbenice. U ovom scenariju kupac ima pravo prihvatiti novu cijenu ili raskinuti kupoprodajni ugovor.Prodavatelj također može otkazati kupoprodajni ugovor za Proizvod u tim slučajevima. Prodavatelj također može otkazati prodaju ako postoji greška u dostupnosti proizvoda.

Čl. 5 Načini plaćanja

5.1 Ovaj članak opisuje načine plaćanja dostupne na stranici. Korisnik u svakom slučaju može kontaktirati Prodavatelja za daljnje informacije.

5.2 Osim u posebnim slučajevima navedenim na stranici, ne možete kupovati na stranici korištenjem platnih kartica.

 • Iako plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama trenutno nisu prihvaćena na Stranici, pozvani ste da pogledate ove Opće uvjete prodaje za naknadne kupnje kako biste provjerili mogućnost kupnje kreditnom karticom i/ili dugom.

5.3 Na Stranici nije moguće platiti bankovnom doznakom.

5.4 Na Stranici nije moguća kupnja pouzećem, osim ako nije drugačije dogovoreno s Prodavateljem.

5.5 Ako je vrijednost koda za popust manja od vrijednosti narudžbe, preostali iznos može se dopuniti prema načinima plaćanja navedenim na stranici. Svaki kod za popust može se iskoristiti samo za jednu kupnju. Bonovi s popustom se ni pod kojim uvjetima ne mogu pretvoriti u gotovinu.

5.6 Sve alternativne metode osim gore navedenih opisane su ili će biti opisane u ovom članku.

 • Na Stranici je također moguće kupovati korištenjem rješenja plaćanja PayPal. Ako odaberete PayPal kao sredstvo plaćanja, bit ćete preusmjereni na stranicu www.paypal.it gdje ćete izvršiti plaćanje prema proceduri koju je uspostavio i regulirao PayPal te odredbama i uvjetima ugovora sklopljenog između korisnika i PayPala. Podatke unesene na web stranici PayPal izravno će obraditi PayPal i neće se prenositi niti dijeliti s Prodavateljem. Prodavatelj stoga ne može znati i ni na koji način ne pohranjuje podatke o platnoj kartici povezani s vašim PayPal računom niti podatke bilo kojeg drugog instrumenta plaćanja koji je povezan s tim računom.

5.7 Na temelju odredaba Zakonske uredbe br. 26 od 7. ožujka 2023., cijene objavljene na Stranici nisu personalizirane na temelju automatskih odluka. Cijene prikazane na stranici stoga nisu pod utjecajem prethodnog ponašanja potrošača.

5.8 U slučaju sniženja cijena, Stranica prikazuje najnižu cijenu primijenjenu na sve potrošače u 30 dana prije primjene sniženja. Za Proizvode koji su stavljeni na tržište kraće od 30 dana, naznačeno je vremensko razdoblje na koje se odnosi prethodna cijena. Ova se klauzula ne odnosi na "uvodne cijene", koje karakteriziraju naknadne najave povećanja cijena.

Čl. 6 Isporuka proizvoda

6.1 Isporuka proizvoda očekuje se u: Europi. Korisnik uvijek može kontaktirati Prodavatelja za više informacija u vezi isporuke Proizvoda; na primjer kako biste saznali očekuje li se isporuka u zemljama koje nisu navedene na stranici.

6.2 Obveza isporuke ispunjena je prijenosom materijalne dostupnosti ili u svakom slučaju kontrole nad Proizvodom na vas.

6.3 Rok isporuke proizvoda od narudžbe: 5 dana.

6.4. Rok iz čl. 63 treba shvatiti kao indikativno, a ne imperativno. Prodavatelj stoga zadržava pravo isporuke Proizvoda u roku od 30 dana od slanja narudžbe. Na vama je da provjerite uvjete isporučenog Proizvoda. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da se rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda, iz razloga koji se ne mogu pripisati Prodavatelju, prenosi kada vi ili treća strana koju ste odredili, a nije prijevoznik, fizički dođete u posjed Proizvoda, Prodavatelj preporuča da provjerite broj primljenih proizvoda i da je pakiranje netaknuto, da nije oštećeno, mokro ili na drugi način promijenjeno, čak iu materijalima za zatvaranje te ste pozvani da, u vašem interesu, naznačite sve anomalije na transportnom dokumentu prijevoznika, prihvaćanje paketa s rezervacijom. U slučaju da paket pokazuje očite znakove diranja ili izmjene, poželjno je odmah obavijestiti Prodavatelja.

6.5 U vezi s mogućnošću traženja dostave proizvoda na "sabirno mjesto", Prodavatelj vas obavještava da stranica ne nudi mogućnost preuzimanja proizvoda na "sabirnom mjestu" osim adrese koju ste priopćili tijekom proces kupnje. Međutim, pozvani ste da redovito pristupate Stranici kako biste provjerili je li ova opcija isporuke naknadno dostupna na Stranici.

6.6 Korisnik potvrđuje da je preuzimanje Proizvoda njegova posebna obveza. U slučaju nepreuzimanja Proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i zatražiti naknadu štete nastale zbog nepreuzimanja Proizvoda.

Čl. 7 Pravo na povlačenje

 

7.1 Korisnik se poziva da s posebnom pozornošću pročita ovaj članak koji regulira pravo na odustanak.

7.2 Pravo na odustanak je pravo potrošača da raskine kupoprodajni ugovor bez obveze navođenja razloga. Ako ste kupili kao profesionalac, pravo na povlačenje ne vrijedi, osim ako nije drugačije dogovoreno s prodavateljem. Sve iznimke od prava na povlačenje navedene su u ovom članku 7. Ako nema iznimaka od prava na povlačenje, ovaj se članak 7. primjenjuje u cijelosti.

 • Povodom naknadnih kupnji pozivamo vas da pogledate ovaj članak kako biste provjerili postojanje isključenja prava na povlačenje.

7.3 Ako ste Potrošač (i ako se ne primjenjuju iznimke predviđene ovim člankom), imate pravo povući se iz ugovora o kupnji Proizvoda bez navođenja bilo kakvog razloga i bez snošenja troškova osim onih navedenih u ovom članku unutar četrnaest kalendarskih dana (Razdoblje povlačenja). Kako biste ostvarili pravo na povlačenje, morate obavijestiti Prodavatelja, prije isteka Razdoblja za povlačenje, o svojoj odluci o povlačenju. U tu svrhu možete pisati Prodavatelju na kontakt podatke navedene u Uvodu ili koristiti obrazac za kontakt koji se može nalaziti na Stranici.Iskoristili ste svoje pravo na odustajanje unutar Razdoblja za povlačenje ako ste poruku koja se odnosi na ostvarivanje prava na povlačenje poslali prije isteka Razdoblja za povlačenje. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, izravne troškove povrata Proizvoda snosi Potrošač, kao i odgovornost za njihov transport.U slučaju korištenja prava na odustanak, Proizvod se mora dostaviti u sjedište Prodavatelja ili na drugu adresu koju je priopćio Prodavatelj.Razdoblje povlačenja istječe nakon 14 dana:

 • u slučaju narudžbe koja se odnosi na jedan proizvod, od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste odredili, stječe fizički posjed nad proizvodima;
 • u slučaju višestruke narudžbe s odvojenim isporukama, od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste odredili, stječe fizički posjed posljednjeg proizvoda; ili
 • u slučaju narudžbe koja se odnosi na isporuku proizvoda koji se sastoji od više serija ili komada, od dana kada vi ili treća strana, osim prijevoznika i koju ste vi odredili, stječe fizički posjed posljednje serije ili komad.

7.4 Ako je povlačenje primjenjivo, prodavatelj će nastaviti s povratom ukupnog dugovanog iznosa, uključujući troškove isporuke, ako je primjenjivo, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kada je prodavatelj obaviješten o odluci odustati od ugovora. Povrat će se izvršiti korištenjem istog instrumenta plaćanja korištenog za početnu transakciju. U slučaju da su proizvodi otpremljeni prijevoznikom kojeg je odabrao kupac i na njegov trošak, prodavatelj može obustaviti nadoknadu do primitka proizvoda ili dok kupac ne dokaže da je vratio proizvode, ako je prethodno. Potrošač je isključivo odgovoran za smanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja Proizvodom osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja Proizvoda. Proizvod se u svakom slučaju mora čuvati, rukovati i pregledavati s uobičajenom revnošću te se mora vratiti netaknut, kompletan u svim svojim dijelovima, u savršenom radnom stanju, popraćen svim dodacima i informativnim listovima, s identifikacijskim oznakama, naljepnicama i jednokratnim pečatima, ako postoje. , još uvijek pričvršćena na proizvod i netaknuta i nedirnuta, kao i savršeno prikladna za upotrebu za koju je namijenjena i bez znakova istrošenosti ili prljavštine. Nadalje, povlačenje se odnosi na proizvod u cijelosti. Stoga se ne može ostvariti u odnosu na dijelove i/ili dodatke Proizvoda. U slučaju da je proizvod za koji je izvršeno povlačenje pretrpio smanjenje vrijednosti kao rezultat rukovanja robom osim onog potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo odbitka od povrata iznos iznos jednak ovom smanjenju vrijednosti. Prodavatelj će priopćiti ovu okolnost i posljedično smanjeni iznos povrata, dajući, u slučaju da je povrat već plaćen, bankovne podatke za uplatu iznosa koji korisnik duguje zbog smanjenja vrijednosti Proizvoda. U slučaju da odustajanje nije izvršeno u skladu s odredbama primjenjivog zakonodavstva, ono neće dovesti do raskida ugovora i, posljedično, neće dati pravo na povrat novca.

Ako postoji pravo na povlačenje, proizvodi se moraju vratiti na adresu navedenu u odjeljku "Podaci o prodavatelju" u Uvodu ili na adresu koju povremeno priopći prodavatelj.

7.5 Ovaj članak uređuje vrlo važno područje koje se odnosi na troškove povrata u slučaju odustajanja.

U svjetlu gore navedenog, Prodavatelj smatra primjerenim istaknuti Vas da će troškovi povrata Proizvoda biti na Vaš trošak i pod Vašom odgovornošću.

Čl. 8 Pravno jamstvo sukladnosti

8.1 Pravno jamstvo sukladnosti rezervirano je za potrošača. Stoga se odnosi samo na korisnike koji su izvršili kupnju na Stranici u svrhe koje nisu povezane s bilo kojom poduzetničkom, komercijalnom, zanatskom ili profesionalnom aktivnošću.

8.2 Prodavatelj je odgovoran prema potrošaču za bilo kakvu nesukladnost proizvoda do koje dođe unutar dvije godine od takve isporuke. Radnja usmjerena na utvrđivanje nedostataka koje Prodavatelj nije zlonamjerno prikrio zabranjena je, u svakom slučaju, unutar dvadeset i šest mjeseci od isporuke robe.

8.3 Osim ako se ne dokaže suprotno, pretpostavlja se da su nedostaci sukladnosti koji se pojave unutar dvanaest mjeseci od isporuke proizvoda već postojali na taj datum, osim ako je ova hipoteza nekompatibilna s prirodom proizvoda ili prirodom nedostatka sukladnosti. Počevši od dvanaestog mjeseca nakon isporuke Proizvoda, na Kupcu će biti dokazivanje da je nesukladnost već postojala u trenutku isporuke istog.

8.4. U slučaju nesukladnosti robe, potrošač ima pravo vratiti sukladnost, ili dobiti razmjerno smanjenje cijene, ili raskinuti ugovor na temelju uvjeta utvrđenih čl. 135-bis i daljnji Zakon o zaštiti potrošača.

8.5 Prodavatelj nije odgovoran u slučaju štete, bilo koje prirode, koja proizlazi iz korištenja proizvoda na nepravilan način i/ili u skladu s uputama proizvođača kao i u slučaju štete koja proizlazi iz nepredviđenih okolnosti ili više sile.

8.6 Ako ste kupnju izvršili kao profesionalac, prethodni stavci ovog članka ne vrijede. U ovom slučaju zakonsko jamstvo regulirano je čl. 1490 i slijedeće građanskog zakonika; posebno, rok za prijavu bilo kakvih nedostataka je 8 dana od otkrivanja, a akcija istječe 1 godinu od isporuke.

Čl. 9 Jamstvo proizvođača

Jamstvo proizvođača dodatno je jamstvo u usporedbi s pravnim jamstvom o sukladnosti koje prodavač eventualno daje na proizvode. Osim ako je navedeno na stranici, proizvodi koji se prodaju na stranici nisu pokriveni jamstvom proizvođača. U svakom slučaju, možete tražiti svoja prava prema Pravnom jamstvu sukladnosti uređenom prethodnim člankom.

Čl. 10 Primjenjivi zakon i nadležnost; izvansudsko rješavanje sporova - alternativno rješavanje sporova/online rješavanje sporova

10.1 Kupoprodajni ugovori sklopljeni putem Stranice regulirani su onim što je navedeno u ovim Općim uvjetima prodaje i, u mjeri u kojoj to nije predviđeno, talijanskim Zakonom o potrošačima.

10.2 Imajte na umu da je u slučaju korisnika Potrošača, za sve sporove u vezi s primjenom, izvršenjem i tumačenjem ovog dokumenta, nadležan sud mjesta u kojem korisnik boravi ili je odabrao prebivalište.U slučaju profesionalnog korisnika, za sve sporove koji se odnose na primjenu, izvršenje i tumačenje ovog dokumenta, nadležan je sud u kojem je sjedište Prodavatelja u skladu s odredbama Uvoda.

10.3 Prodavatelj obavještava korisnika koji se kvalificira kao potrošač da će, u slučaju da je podnio prigovor izravno Prodavatelju, a nakon čega nije bilo moguće riješiti tako nastali spor, Prodavatelj pružiti relevantne informacije tijelu za alternativno rješavanje sporova ili tijelima za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na obveze koje proizlaze iz ugovora sklopljenog na temelju ovih Općih uvjeta prodaje (tijela ADR-a), navodeći namjerava li ili ne koristiti takva tijela za sam riješiti spor.

10.4 Prodavatelj također obavještava korisnika koji se kvalificira kao potrošač da je uspostavljena europska platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (c.d ODR platforma). ODR platformu možete pogledati na sljedećoj adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr. Preko ODR platforme korisnik potrošača moći će pregledati popis ADR tijela, pronaći poveznicu na web stranicu svakog od njih i pokrenuti online postupak rješavanja spora u kojem je uključen.

10.5 U svakom slučaju, pravo korisnika Potrošača na žalbu nadležnom redovnom sucu za spor koji proizlazi iz ovih Općih uvjeta prodaje, neovisno o ishodu postupka izvansudskog rješavanja sporova iz potrošačkih odnosa putem regresa. postupcima iz Dijela V., Naslova II-bis Potrošačkog kodeksa.

Korisnik koji ima prebivalište u državi članici Europske unije osim Italije, također može pristupiti, za sve sporove u vezi s primjenom, izvršenjem i tumačenjem ovih Općih uvjeta prodaje, europskom postupku uspostavljenom za sporove male vrijednosti, od Uredba (EZ) br. 861/2007 Vijeća od 11. srpnja 2007., pod uvjetom da vrijednost spora ne prelazi, isključujući kamate, prava i troškove, 5 eura.000,00. Tekst uredbe nalazi se na web stranici http://www.eur-lex.europa.eu.

Čl. 11 Služba za korisnike

11.1 Moguće je zatražiti informacije, poslati komunikaciju, zatražiti pomoć ili proslijediti pritužbe kontaktiranjem Prodavatelja na podatke za kontakt navedene u Uvodu ili pomoću obrasca za kontakt koji se može nalaziti na Stranici.

11.2 Prodavatelj odgovara u okvirnom roku od 2 dana.

Čl. 12 recenzija

12.1 U skladu s odredbama Zakonske uredbe br. 26 od 7. ožujka 2023., stranica vas obavještava da na stranici nije implementiran alat koji korisnicima omogućuje objavljivanje recenzija.

12.2 Međutim, pozivamo vas da pristupite ovom članku za buduće kupnje kako biste provjerili je li na web-mjestu implementiran alat koji korisnicima omogućuje objavljivanje svojih recenzija u vezi s iskustvima kupnje na web-mjestu.

Čl. 13 Razno

13.1 Ovaj dokument u potpunosti regulira odnos između vas i Prodavatelja. U svakom slučaju, prava i obveze predviđene pravom koje se povremeno primjenjuje su pridržana.

 

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.

 • NASLOV TRAKE STAVKE

  Podijelite informacije o otpremi, isporuci, pravilima.