Descrizione prodotto

ფუნქციები:

  • ალუმინის გამათბობელი, აქტიური PWM ვენტილატორი, გაუმჯობესებული პირდაპირი კონტაქტი,
  • მაღალი ეფექტურობის თერმული ბალიშები და უსაფრთხო დამაგრება უზრუნველყოფს სითბოს სრულყოფილ გაფრქვევას და მნიშვნელოვნად დაბალ ოპერაციულ ტემპერატურას M.2-ისთვის
  • ჩადეთ SSD კონტროლერი და მეხსიერების წრე.


Prodotti correlati

Customers also bought

    Complementary products