Descrizione prodotto

-თან
თავსებადია19" სერვერი
სიგრძის სიგრძე 26"
სიღრმის ამონაწერი 495 მილიმეტრი 495 მმ
ინსტალაციის სიღრმე 690 - 1000 მილიმეტრი
სამონტაჟო სიმაღლე სამონტაჟო სამაგრით 40 მმ
- მაქს. დატვირთვის მოცულობა 30 კგ
ფერი ნაცრისფერი
მასალა ფოლადი 1.5 მმ
ზომები (H/B/T) 12 x 40 x 650 მმ

Prodotti correlati

Customers also bought

    Complementary products